Phần mềm quản lý

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: SW
Hãng sản xuất:
phần mềm quản lý hệ thống thiết bị gọi phục vụ không dây

Chi tiết sản phẩm


PHẦN MỀM QUẢN LÝ GỌI NHÂN VIÊN


 

Mô tả                                                phần mềm quản lý syscall

Hệ thống gọi nhân viện có thể thực hiện bằng máy tính với phần mềm

của syscall (SW-SPS-PC). Với việc sử dụng đơn giản chỉ bằng click sẽ

giúp hệ thống gọi nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả hơn

Đặc điểm

  • Cho phép thiết lập trước 10 tên nhân viên và 10 địa điểm gọi
  • Thay đổi tên dễ dàng
  • Có 2 phiên bản: sử dụng độc lập or kết nối mạng

Phần mềm quản lý SW

Thành phầm hệ thống

 

 


PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÂN VIÊN GỌI KHÁCH


 

Mô tả                                                

Hệ thống gọi nhân viện có thể thực hiện bằng máy tính với phần mềm

của syscall (SW-GPS-PC). Với việc sử dụng đơn giản chỉ bằng click sẽ

giúp hệ thống gọi nhân viên của bạn hoạt động hiệu quả hơn

Đặc điểm

  • PT-5010S: có khả năng gọi nhân viên bởi phần mềm PC (sử dụng RS-232C)
  • Có 2 phiên bản: sử dụng độc lập or kết nối mạng

Thành phầm hệ thống

Phần mềm quản lý SW

 

Thong ke